Σημαντική Ανακοίνωση

Την Κυριακή το πρωί 31 Δεκεμβρίου, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου δεν θα γίνει η συνήθης θεία λειτουργία

Για λόγους υγειονομικούς η αγρυπνία της παραμονής Πρωτοχρονιάς δεν θα τελεστεί.
Ευλογημένο και καρποφόρο το προσεχές έτος!

Συνδεθείτε στις Ανακοινώσεις
Ι.Μ. Συμβούλου στο Viber