Μικρόν Προσευχητάριον Ιεράς Μονής Συμβούλου

H βασίλισσα των αρετών η προσευχή, είναι πρόξενος κάθε ευλογίας από τον Θεό και πηγή όλων των πνευματικών χαρισμάτων. Γι᾽ αυτό και κάθε χριστιανός οφείλει να προσεύχεται, ει δυνατόν αδιαλείπτως και εν όλῃ καρδίᾳ, ώστε η ψυχή του να είναι ζώσα ενώπιον του Θεού.

Το παρόν Προσευχητάριον, το οποίον, εκτός των συνήθων καθ᾽ ημέραν ακολουθιών και προσευχών, περιλαμβάνει και άλλες κατανυκτικές προσευχές προς πνευματικήν ωφέλειαν των ευσεβών χριστιανών, εκδίδεται από την Ιερά Μονή Συμβούλου,έχοντας ως βασικό στόχο να δώσει στην κάθε φιλόθεη ψυχή με τρόπο εύχρηστο καί πρακτικό, την ευκαιρία να προσελκύσει την θεία Χάρη, την άνωθεν Ειρήνη και την θεία Εὐσπλαγχνία, μέσω των αγιοπνευματικών θεόσδοτων προσευχών που μάς προσφέρει η αγία μας Εκκλησία.

 Εκτός από τις συνήθεις προσευχές του νυχθημέρου, το παρόν Προσευχητάριο διανθίζεται από τις μυρίπνοες και χαριτόβρυτες ευχές του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού, των οσίων Πατέρων της Όπτινα, καθώς και από τους γλυκυτάτους ικετηρίους κανόνες εις τον Ιησούν Χριστόν και εις την πανάχραντον αυτού Μητέρα, την υπεραγίαν Θεοτόκον.

Τιμή 6 ευρώ.

Συνδεθείτε στις Ανακοινώσεις
Ι.Μ. Συμβούλου στο Viber